കാശിയുടെ ഹൃദയമായ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര

58
Advertisement

കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം നിരവധി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 12 ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വാരണാസിയിലെ പാതകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇത് നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവയിൽ നഷ്ടപ്പെടാം. ഈ ക്ഷേത്രം അതിന്റെ ഭക്തരെപ്പോലെ നിരവധി ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കാണുകയും കഴിഞ്ഞ ആയിരം വർഷങ്ങളിൽ സ്ഥലം മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാശി വിശ്വനാഥിലേക്കുള്ള വെർച്വൽ തീർത്ഥാടനത്തിന് എന്നോടൊപ്പം വരൂ.

കാശി വിശ്വനാഥന്റെ കഥ

ബാബ വിശ്വനാഥൻ, വിശ്വേശ്വരൻ, കാശി വിശ്വനാഥ് എന്നിങ്ങനെ പ്രപഞ്ചനാഥനായ ദേവന്റെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളാണ്. കാശി പുരിയുടെയും കാശി ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും അധിപൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.
കാശി വിശ്വനാഥ് ജ്യോതിർലിംഗശിവന്റെ നഗരമാണ് കാശി. ത്രിശൂലത്തിലോ ശിവന്റെ ത്രിശൂലത്തിലോ ആണ് നഗരം നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നഗരത്തിലെ മൂന്ന് ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ ശിവന്റെ മൂന്ന് അമ്പുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം മധ്യ അമ്പിൽ നിലകൊള്ളുന്നു, മറ്റ് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേദാരേശ്വരും ഓംകാരേശ്വരുമാണ് – ഇവ രണ്ടും നഗരത്തിൽ കാണാം.
സ്കന്ദ പുരാണം

സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ കാശി ഖണ്ഡിൽ ദിവോദാസനെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന കാശിയിലെ നീതിമാനായ രാജാവായി പരാമർശിക്കുന്നു. തന്റെ നഗരത്തിൽ ദേവതകളൊന്നും കാലുകുത്തരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരം വാങ്ങി. തന്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഇത് സമ്മതിച്ചു. അതിനിടെ, ശിവൻ തന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥ കാരണം കഴിഞ്ഞില്ല. സാഹചര്യം തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ 64 യോഗിനിമാർ, 12 ആദിത്യന്മാർ, തന്റെ ഗണങ്ങൾ, ഗണേശൻ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ദേവതകളെ അദ്ദേഹം അയച്ചു. ഒടുവിൽ, ശിവനെ തിരികെ വന്ന് നഗരത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് വിഷ്ണുവിന് ദിവോദാസനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു.
ജ്ഞാനവാപി കിണർ

ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനവാപി കിണർ കാശിയിലെ ഗംഗയ്ക്ക് മുമ്പുള്ളതാണ്. അവിമുക്തേശ്വര ലിംഗത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിനായി ശിവൻ തന്റെ ത്രിശൂലം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കുഴിച്ചെടുത്തത്.

മിക്കവാറും എല്ലാ സന്യാസിമാരും ഋഷിമാരും കാശിയും വിശ്വനാഥും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരും ഇവിടെ തപസ്യ നടത്തി വിശ്വനാഥന്റെ മഹത്വം പാടിയിട്ടുണ്ട്. എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മിയുടെ കാശി വിശ്വനാഥ സുപ്രഭാതം ഓർക്കുക. അസി ശങ്കരാചാര്യ, തുളസീദാസ്, ഗുരു നാനാക്ക്, വിവേകാനന്ദൻ എന്നിവരുടെ യാത്രാവിവരണങ്ങൾ നഗരത്തെയും അതിന്റെ നാഥനെയും പരാമർശിക്കുന്നു.

കാശി അല്ലെങ്കിൽ വാരണാസി നഗരത്തിലെ എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്കന്ദ പുരാണത്തിലെ കാശി ഖണ്ഡിൽ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു.

അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിൽ, കാശി നഗരത്തിലേക്കുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ സഞ്ചാരികളും ക്ഷേത്രത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു, അത് ശിവന്റെ നഗരമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഇത് ആക്രമണകാരികളുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായിരുന്നു. 1194 CE-ൽ മുഹമ്മദ് ഗോറി നടത്തിയ റെക്കോർഡ് ആക്രമണം ഇത് നേരിട്ടു, അദ്ദേഹം നഗരത്തിന് വളരെയധികം നാശം വരുത്തി. താമസിയാതെ റസിയ സുൽത്താൻ – ഡൽഹിയിലെ ചക്രവർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളി പണിതു. ക്ഷേത്രം അടുത്തുള്ള അവിമുക്തേശ്വർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തേക്ക് മാറ്റി.
കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉയരം

16-ആം കാലഘട്ടത്തിൽ സിക്കന്ദർ ലോധിയുടെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഓരോ വർഷവും ഇത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരും അതുപോലെ എല്ലാ വർഷവും ഇത് സന്ദർശിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തീർഥാടകരും ഇത് പുനർനിർമ്മിച്ചു. അവസാനത്തെ വലിയ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഔറംഗസേബാണ്, അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രം നശിപ്പിക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഗ്യാൻവാപി പള്ളി പണിയുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്ര പൂജാരി ശിവലിംഗവുമായി ജ്ഞാനവാപി കിണറ്റിൽ ചാടി സംരക്ഷണത്തിനായി.
റാണി അഹല്യ ബായ് ഹോൾക്കറാണ് നിർമ്മിച്ചത്

1780-ൽ മാൾവയിലെ റാണി അഹല്യ ബായ് ഹോൾക്കറാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത്. പല രജപുത്താന രാജാക്കന്മാരും മറാത്താ രാജാക്കന്മാരും ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവരിൽ പലരും വിജയിച്ചില്ല. മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് 1835 ൽ ശിഖര ക്ഷേത്രത്തിനായി ഒരു ടൺ സ്വർണ്ണം സംഭാവന ചെയ്തു. മറ്റു പല രാജാക്കന്മാരും വെള്ളിയോ മൂർത്തികളോ സംഭാവനയോ ക്ഷേത്ര പരിസരം പണിയാൻ സംഭാവനയോ ചെയ്തു.
കാശി വിശ്വനാഥ മന്ദിർ ശിക്കാർ

ബിർള കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കാമ്പസിൽ പുതിയ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു. 1930 കളിൽ ആരംഭിച്ച ഇത് 1960 കളിൽ പൂർത്തിയായി. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ശിഖരങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്.

2021-ൽ നിലവിലെ സർക്കാർ കാശി വിശ്വനാഥ് ഇടനാഴി നിർമ്മിച്ചു, ക്ഷേത്രത്തെ ഗംഗയുടെ ഘാട്ടുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഘാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കിട്ടസ് റൂട്ടിലൂടെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തേണ്ടിയിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ ഇടനാഴിയിലൂടെ നടന്നാൽ മതി.
കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം

വാരണാസിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാത്തരം വർണ്ണാഭമായ പൂജാ വസ്തുക്കളും പ്രശസ്തമായ സുവനീറുകളും വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർ നിറഞ്ഞ ഇടുങ്ങിയ പാതയാണ് കാശി വിശ്വനാഥ് ഗലി. ഈ ഇടുങ്ങിയ പാതയിലൂടെ ആദ്യം അന്നപൂർണ ക്ഷേത്രത്തിലും തുടർന്ന് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലും എത്തിച്ചേരാം. ക്ഷേത്രം അതിന്റെ കഥകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും ചെറുതാണ്. കൊള്ളാം, അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ മഹത്വത്തിലും യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തും പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്.
വിശ്വനാഥ് ഗാലി, വാരണാസി

അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള പരിസരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളി പാളികളുള്ള വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നു

. സുവർണ്ണ ശിഖരയിൽ നിന്നും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഗർഭഗൃഹത്തിൽ വെള്ളി യോനിയിലാണ് ശിവലിംഗം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രം വടക്കേ ഇന്ത്യൻ നാഗര ശൈലിയിലുള്ള വാസ്തുവിദ്യയാണ് പിന്തുടരുന്നത്, പ്രാഥമികമായി അതിന്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ.

ഗർഭഗൃഹത്തിന് പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ തുറന്ന മണ്ഡപമുണ്ട്, അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ദർശനം നടത്തുന്നത്.
വിശ്വനാഥ് ഗലിയിലെ ബനാറസി കട

പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും നിരവധി ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. കാശി വിശ്വനാഥ ഇടനാഴിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേത്രപരിസരം വിപുലീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവയിൽ പലതും സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

അഞ്ച് പ്രധാന കലാരൂപങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
മംഗള ആർട്ടി

പുലർച്ചെ 3:00 AM ന് നടത്തപ്പെടുന്നു, ഇത് ദിവസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിയാണ്, ബാബ വിശ്വനാഥിനെ അന്നേദിവസം ഉണർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണിത്. ഈ ആർത്തിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ദർശനത്തിനായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കൂ. ആർട്ടിയിൽ ഷോഡശോപചാർ അല്ലെങ്കിൽ 16 ഇനങ്ങളുള്ള ആരാധന, ആർത്തി, സ്തുതി, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സന്ദർശകർ, തീർത്ഥാടകർ, കാശിയിലെ ആളുകൾ എന്നിവരിൽ ഇത് വളരെ ജനപ്രിയമാണ്. മിക്ക ടൂർ ഗൈഡുകളും നിങ്ങളെ അതിരാവിലെ മംഗള ആർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ​​ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗൈഡഡ് ടൂർ. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് നൽകുന്ന തത്സമയ ദർശനവും നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം.

ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം അതിരാവിലെയാണ്, പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ, ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യും.
ഭോഗ് ആർട്ടി

ഏകദേശം ഉച്ചസമയത്താണ് ബാബ വിശ്വനാഥിന് ഭോഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദം അർപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ശൃംഗാർ, സ്തുതി, ആർട്ടി എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം രുദ്രാഭിഷേകവും നടത്തപ്പെടുന്നു. ആഴ്ചയിലെ വര അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ തിഥി അല്ലെങ്കിൽ ചാന്ദ്ര തീയതി അനുസരിച്ചാണ് ഭോഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഏകാദശിയിൽ പഴങ്ങളോ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളോ മാത്രമേ നൽകൂ, മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ പഴങ്ങൾ, പൂരി, ഹൽവ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ആറാട്ടിൽ സന്നിഹിതരായ എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം നൽകുന്നു. ഭോഗ് ആർട്ടിക്ക് ശേഷം ദണ്ഡി സ്വാമികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകും.
കാശി വിശ്വനാഥ് മന്ദിരം നവീകരിച്ചു

സപ്തരിഷി ആർത്തി

സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം നടത്തപ്പെടുന്ന, ഇത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുന്ന വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു ആർട്ടിയാണ്. ഇത് സപ്തർഷിമാരുടെയോ ഏഴ് മഹാ ഋഷിമാരുടെയോ ആരാധനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു – കശ്യപ്, അത്രി, വസിഷ്ഠ, വിശ്വാമിത്രൻ, ഗൗതമ, ജമദഗണി, ഭരദ്വാജ. ഈ ആർത്തിക്ക് സാമവേദത്തിൽ വേരുകളുണ്ട്, അത് പാടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. നല്ല കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ ബ്രാഹ്മണരെ തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഈ ആറാട്ടു നടത്താൻ നിയോഗിക്കുമായിരുന്നു.

രാത്രി 9 മണിയോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ആർട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത ശിവനെ കാശിയുടെ അധിപനായ കാശിപുരാധീശ്വരനായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ശൃംഗാർ, രുദ്രാഭിഷേക്, സ്തുതി, ആർത്തി, ഭോഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പുരാതന വൈദിക ആചാരങ്ങളോടെയാണ് ഈ ആർത്തി നടത്തുന്നത്.
ഷയൻ ആർട്ടി

ബാബയെ ഉറക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തെ അവസാനത്തെ ആർത്തിയാണിത്. കാശി വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാശി നഗരവാസികളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണയായി, രാത്രി 11 മണിക്ക് ശേഷം ഏകദേശം 40-50 കാശി നിവാസികൾ മണ്ഡപത്തിൽ ഒത്തുകൂടി ആർത്തി ആലപിക്കും. അവരുടെ ആലാപന മികവ് അനുഭവവേദ്യമാണ്. ഈ സമയത്ത് അധികം സന്ദർശകരില്ല, അതിനാൽ അധികം തിരക്കില്ലാത്ത ഒരു ക്ഷേത്രം നിങ്ങൾ കാണുന്നു, തീർച്ചയായും കാശിയിലെ ജനങ്ങളുടെ തികഞ്ഞ ഭക്തി.

രാവിലെ ഗംഗയിലോ ഉച്ചയ്ക്ക് മണികർണികാ കുണ്ഡിലോ സ്നാനം ചെയ്ത ശേഷം ഈ ക്രമത്തിലുള്ള പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം – വിശ്വനാഥ്, ഭവാനി അല്ലെങ്കിൽ അന്നപൂർണ ക്ഷേത്രം, ധുണ്ടിരാജ ക്ഷേത്രം, ദണ്ഡപാണി, കാല ഭൈരവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നിവ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിലെ പാതാളഖണ്ഡം പറയുന്നു. . കാശി തീർത്ഥാടനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവയാണ്.

പൂർവ്വികർക്കുള്ള തർപ്പണയും വിഷ്ണുവും ഗണേശനുമുൾപ്പെടെ എല്ലാ ദേവതകളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അൽപ്പം ദൈർഘ്യമേറിയ തീർത്ഥാടനത്തെക്കുറിച്ച് കാശി ഖണ്ഡ് പരാമർശിക്കുന്നു.
BHU, വാരണാസിയിലെ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം

ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവങ്ങൾ
മഹാശിവരാത്രി

എല്ലാ മാസവും മാസത്തിലെ ഇരുണ്ട രണ്ടാഴ്ചയിലെ 14-ാം ദിവസത്തിലാണ് ശിവരാത്രി നടക്കുന്നത്. ഫാൽഗുൺ മാസത്തിൽ, ഇത് മഹാശിവരാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ശിവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രിയായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ദിവസം അഭിഷേകവും ദർശനവും നടത്താൻ ഭക്തർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നു. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം ശിവരാത്രിയിൽ രാത്രി മുഴുവൻ തുറന്നിരിക്കും. ക്ഷേത്ര വാതിലുകൾ അടച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ശയന ആരതിയും നടത്താറില്ല. പരമാവധി ഭക്തർക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കുന്നതിനായി മഹാശിവരാത്രിയിൽ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ആർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സ്വർഗ്ഗീയമായി, മഹാശിവരാത്രി വസന്തവിഷുവത്തിനടുത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

രംഗ്ഭാരി ഏകാദശി

ഫാൽഗുൻ ശുക്ല ഏകാദശിയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവം ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ഭക്തരെയും നിറങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കുന്നു. ശിവ, പാർവതി ഉത്സവ മൂർത്തികൾക്ക് അബിര, ഗുലാൽ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു – തിളങ്ങുന്ന പിങ്ക് നിറങ്ങൾ. തുടർന്ന് ഭക്തർ പരസ്പരം കളിക്കുന്നു. സംഗീതവും നൃത്തവും ആഘോഷത്തിന്റെ ആനന്ദം കൂട്ടുന്നു.

ശ്രാവൺ സോംവാർ

ശിവാരാധനയുടെ മാസമാണ് ശ്രാവണ മാസം അഥവാ ശ്രാവണ മാസം. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഈ മാസത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ചകൾ അനുകൂലമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ശിവക്ഷേത്രവും ശിവന് വെള്ളം, പാൽ, തൈര്, അല്ലെങ്കിൽ ബിൽവ ഇല എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തരെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ശ്രാവണ മാസത്തിലെ നാല് തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ വിപുലമായ ശൃംഗാരങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്നു.
അക്ഷയ തൃതീയ

ഇന്ത്യൻ കലണ്ടറിലെ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഈ ദിവസം വിശ്വനാഥനെ ജലധാര ഉപയോഗിച്ച് ഗംഗാജൽ തളിക്കുന്നു.
അന്നക്കൂട്ട്

ദീപാവലിയുടെ പിറ്റേന്ന് കാർത്തിക മാസത്തിലാണ് ഈ ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. ഛപ്പൻ ഭോഗ് അല്ലെങ്കിൽ 56 വ്യത്യസ്ത തരം വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഭോഗ് ആർട്ടി സമയത്ത് ശിവനും കുടുംബത്തിനും സമർപ്പിക്കുന്നു.

പ്രധാനമായും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദീപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൺവിളക്കുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പ്രധാനമായും ഗംഗയുടെ ഘാട്ടുകളിൽ, കാർത്തിക് പൂർണിമയിലാണ് ദേവ് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലും പ്രത്യേക വിളക്കുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ ക്ഷേത്രം ഒന്നിലധികം തവണ സന്ദർശിച്ച അനുഭവം പറയുന്നു – എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഉത്സവമാണ്.
കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം, വാരണാസി

വായിക്കുക: വായിൽ വെള്ളമൂറുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണം വാരണാസിയിൽ തീർച്ചയായും പരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്
യാത്രാ നുറുങ്ങുകൾ

വാരണാസിക്ക് വിമാനം, റെയിൽ, റോഡ് എന്നിവ വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
വാരണാസിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ആവശ്യമായ സമയം ജനക്കൂട്ടത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല.
ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മാർഗം വിശ്വനാഥ് ഗലിയിൽ നിന്നാണ്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചൗക്കിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവേശനമുണ്ട്, തീർച്ചയായും ഗംഗയിൽ നിന്ന് കാശി വിശ്വനാഥ് ഇടനാഴിയിലൂടെ പ്രവേശനമുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു കലാപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനം, താമസം, പൂജ എന്നിവ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം.