അൻപത്തിയൊന്നാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ; മികച്ച നടി അന്ന ബെൻ, മികച്ച നടൻ , മികച്ച ചിത്രം

Advertisement

അൻപത്തിയൊന്നാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു മികച്ച നടനായി നടൻ ജയസൂര്യയെയും മികച്ച നടിയായ അന്നാ ബെന്നിനെയും ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വെള്ളത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ജയസൂര്യയെ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കപ്പേളയിലെ അഭിനയത്തിന് അന്നാ ബെന്നിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചനാണ്. മികച്ച ജനപ്രീതിയും കലാമൂല്യവുമുള്ള ചിത്രം ‘അയ്യപ്പനും കോശി’യുമാണ് . സിനിമയിലെ ഗാനത്തിന് നഞ്ചിയമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേക പുരസ്‌കാരവുമുണ്ട്.

- Advertisement -

ഷഹബാസ് അമനാണ് മികച്ച ഗായകൻ. നിത്യ മാമനാണ് മികച്ച ഗായിക. മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ എം. ജയചന്ദ്രൻ. തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ജിയോ ബേബിയ്ക്കാണ് (ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ).

സീ യൂ സൂണിലെ എഡിറ്റിംഗിന് മഹേഷ് നാരായണനും പുരസ്‌കാരമുണ്ട്. സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവയാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ (ചിത്രം-എന്നിവർ) .

മികച്ച സ്വഭാവ നടൻ സുധീഷ്. മികച്ച സ്വഭാവനടി ശ്രീരേഖ. ഷോബി തിലകൻ മികച്ച ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. ഷോബി തിലകനും റിയാ സൈറയുമാണ് മികച്ച ഡബ്ബിംഗിനുള്ള പുരസ്‌കാരം.

മന്ത്രി സജി ചെറിയാനാണ് പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജൂറി അധ്യക്ഷ സുഹാസിനി മണിരത്‌നം, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ, ജൂറി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

Most Popular

അൻപത്തിയൊന്നാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ; മികച്ച നടി അന്ന ബെൻ, മികച്ച നടൻ , മികച്ച ചിത്രം

Advertisement

അൻപത്തിയൊന്നാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു മികച്ച നടനായി നടൻ ജയസൂര്യയെയും മികച്ച നടിയായ അന്നാ ബെന്നിനെയും ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വെള്ളത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ജയസൂര്യയെ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കപ്പേളയിലെ അഭിനയത്തിന് അന്നാ ബെന്നിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചനാണ്. മികച്ച ജനപ്രീതിയും കലാമൂല്യവുമുള്ള ചിത്രം ‘അയ്യപ്പനും കോശി’യുമാണ് . സിനിമയിലെ ഗാനത്തിന് നഞ്ചിയമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേക പുരസ്‌കാരവുമുണ്ട്.

- Advertisement -

ഷഹബാസ് അമനാണ് മികച്ച ഗായകൻ. നിത്യ മാമനാണ് മികച്ച ഗായിക. മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ എം. ജയചന്ദ്രൻ. തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ജിയോ ബേബിയ്ക്കാണ് (ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ).

സീ യൂ സൂണിലെ എഡിറ്റിംഗിന് മഹേഷ് നാരായണനും പുരസ്‌കാരമുണ്ട്. സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവയാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ (ചിത്രം-എന്നിവർ) .

മികച്ച സ്വഭാവ നടൻ സുധീഷ്. മികച്ച സ്വഭാവനടി ശ്രീരേഖ. ഷോബി തിലകൻ മികച്ച ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. ഷോബി തിലകനും റിയാ സൈറയുമാണ് മികച്ച ഡബ്ബിംഗിനുള്ള പുരസ്‌കാരം.

മന്ത്രി സജി ചെറിയാനാണ് പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജൂറി അധ്യക്ഷ സുഹാസിനി മണിരത്‌നം, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ, ജൂറി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

Most Popular

അൻപത്തിയൊന്നാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ; മികച്ച നടി അന്ന ബെൻ, മികച്ച നടൻ , മികച്ച ചിത്രം

Advertisement

അൻപത്തിയൊന്നാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു മികച്ച നടനായി നടൻ ജയസൂര്യയെയും മികച്ച നടിയായ അന്നാ ബെന്നിനെയും ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വെള്ളത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ജയസൂര്യയെ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കപ്പേളയിലെ അഭിനയത്തിന് അന്നാ ബെന്നിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചനാണ്. മികച്ച ജനപ്രീതിയും കലാമൂല്യവുമുള്ള ചിത്രം ‘അയ്യപ്പനും കോശി’യുമാണ് . സിനിമയിലെ ഗാനത്തിന് നഞ്ചിയമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേക പുരസ്‌കാരവുമുണ്ട്.

- Advertisement -

ഷഹബാസ് അമനാണ് മികച്ച ഗായകൻ. നിത്യ മാമനാണ് മികച്ച ഗായിക. മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ എം. ജയചന്ദ്രൻ. തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ജിയോ ബേബിയ്ക്കാണ് (ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ).

സീ യൂ സൂണിലെ എഡിറ്റിംഗിന് മഹേഷ് നാരായണനും പുരസ്‌കാരമുണ്ട്. സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവയാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ (ചിത്രം-എന്നിവർ) .

മികച്ച സ്വഭാവ നടൻ സുധീഷ്. മികച്ച സ്വഭാവനടി ശ്രീരേഖ. ഷോബി തിലകൻ മികച്ച ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. ഷോബി തിലകനും റിയാ സൈറയുമാണ് മികച്ച ഡബ്ബിംഗിനുള്ള പുരസ്‌കാരം.

മന്ത്രി സജി ചെറിയാനാണ് പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജൂറി അധ്യക്ഷ സുഹാസിനി മണിരത്‌നം, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ, ജൂറി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

Most Popular